Infolinka telefon Vodní zdroje +420 266 779 114
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Výzkum

Výzkum

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. v posledních letech uspěla při podávání žádostí o projekty zaměřené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti progresivních technologií a životního prostředí. Projekty jsou financovány především z prostředků České technologické agentury (TAČR), Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR), Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO ČR).

Seznam projektů, řešených v minulosti i nyní, je v následující tabulce; detaily jednotlivých projektů zjistíte po kliknutí na jejich název.

Akronym Název projektu Poskytovatel Příjemce Spolupříjemce Období
AQUARIUS Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích NORWAY GRANTS Česká zemědělská univerzita VODNÍ ZDROJE, a.s. 2014-2017
STAMFOR Vývoj a ověření metody posuzování stavu hrází na základě využití optických senzorů a geofyzikálního monitorovacího systému EUREKA / MŠMT ČR VODNÍ ZDROJE, a.s není 2014 - 2016
ALICE Varovný systém pro kontrolu extrémního kolísání
hladiny podzemní vody
EUREKA / MŠMT ČR VODNÍ ZDROJE, a.s

České centrum pro vědu a společnost

2014 - 2016
STORAGE Nástroje a technologie pro efektivní využívání a ochranu podzemních vod EUREKA / MŠMT ČR VODNÍ ZDROJE, a.s. není 2012 - 2014
ZÁPOR Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR ČR - Technologická agentura České Republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí VODNÍ ZDROJE, a.s. 2012 - 2015
Tech-tool Integrační technologie pro hodnocení a podporu úplného odstranění chlorovaných etylénů z podzemní vody ČR - Technologická agentura České Republiky Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. VODNÍ ZDROJE, a.s. 2012 - 2015
 FLUORSPAR  Výzkum a vývoj využití rentgenové fluorescenční spektrometrie pro okamžité prvkové analýzy environmentálních vzorků během terénních prací v oboru hydrogeologie EUREKA / MŠMT ČR VODNÍ ZDROJE, a.s. není  2011 - 2012 
Areátor  Vývoj jednotky provzdušňovače vody pro komunální úpravny pitné vody  MPO ČR  VODNÍ ZDROJE, a.s.   České centrum pro vědu a společnost  2010 - 2013
eGMS  Vývoj modulového systému pro tvorbu aplikací využitelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství v rámci ochrany před povodněmi, zavedení národní/mezinárodní databáze eGMS EUREKA / MŠMT ČR VODNÍ ZDROJE, a.s. není 2010 - 2012
NASYP Návrh systému prevence závažných havárií s ohledem na potencionální zdroje rizik v nových členských státech EU  EUREKA / MŠMT ČR  VODNÍ ZDROJE, a.s. České Centrum pro Vědu a společnost  2009 - 2011 
XRF Rentgenová fluorescenční spektrometrie pro okamžité prvkové analýzy geologických, hydrogeologických a environmentálních vzorků během terénních prací MPO ČR VODNÍ ZDROJE, a.s. není 2009 - 2011
CEI  HYDROdynamical MONTEnegrin ENERGO Central Europen Initiative VODNÍ ZDROJE, a.s. IZO d.o.o. 2009 
CLEAR Program ochrany ovzduší a životního prostředí v Černé Hoře zaměřený na monitorování hydrosféry, kontrolu znečištění ovzduší a zvyšování vědomostí o této problematice CLEAR Central Europen Initiative VODNÍ ZDROJE, a.s. Hydrometeorologický ústav Černé Hory 2009
GIH01 Výzkum a vývoj modulového systému GIH01 pro tvorbu a aplikací využítelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství v ráci povodí a pro ochranu před povodněmi MPO ČR Cross Czech a.s. VODNÍ ZDROJE, a.s. 2008 - 2010
CENIA Vytvoření komplečního informačního systému integrované prevence v ČR MŽP ČR CENIA, česká informační agentura životního prostředí VODNÍ ZDROJE, a.s. 2008 - 2010

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.