Infolinka telefon Vodní zdroje +420 266 779 114
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > stará struktura - NEMAZAT!! > Výzkum > ZÁPOR

ZÁPOR

Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR

 

POSKYTOVATEL: Technologická agentura České republiky, Program ALFA, TA02021249

PŘÍJEMCE: Česká Zemědělská Univerzita v Praze

PARTNEŘI: VODNÍ ZDROJE, a.s., Severočeské Vodovody a Kanalizace

ŘEŠITEL PROJEKTU: Ing. Daniel Kahuda

OBDOBÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU: červen 2012 – prosinec 2015

 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR:

Projekt se zabývá metodikou a technologií posuzování hydraulických parametrů reálných jímacích vrtů na základě vyhodnocení počáteční fáze hydrodynamických zkoušek, kdy existuje významné ovlivnění existencí dodatečných tlakových odporů. Tlakové odpory zahrnují celou škálu lineárních a nelineárních ovlivnění snížení úrovně hladiny podzemní vody v jímacích vrtech a to včetně technického stavu a vlastního objemu vrtu. V experimentální části je v rámci projektu sledována a vyhodnocována dynamika nekonstantní složky dodatečných odporů, která je interpretována jako výsledek chemických a biologických procesů souvisejících s vývojem kolmatace vrtu. Terénní experimenty jsou prováděny v dlouhém časovém horizontu na lokalitách Kytlice (Klíčská hornatina, křída) a Pekařka (Chrastavská kotlina, kvartér), které disponují dlouhodobě provozovanými vodárensky využívanými vrty a relativně homogenním geologickým prostředím. Na obou lokalitách byla vytvořena pozorovací síť monitorovacích objektů v bezprostředním okolí a krátkodobé hydrodynamické zkoušky jsou zde prováděny s půlroční četností ve velmi krátkých časových intervalech včetně analýz vybraných chemických a bakteriologických parametrů. V krátkém časovém horizontu jsou potom studovány hydraulické podmínky při regeneracích vodárensky využívaných vrtů (tj. před zásahem a po něm) na lokalitách Vlastislav, Sebuzín, Vrutice a Malešov, kdy je patrný skokový rozdíl v dodatečných tlakových odporech. V laboratorním měřítku je tato problematika simulována rovněž na fyzikálním modelu jímacího vrtu, jehož vývoj projekt rovněž zahrnuje.

Přímo k praktickým aplikacím je v rámci projektu připravena metodika testování hydraulických parametrů horninového prostředí a vlastní jímací kapacity vrtů vč. návrhů provedení, četnosti, délce testování, způsobu výpočtů, jakož i harmonogramu a vyhodnocení účinnosti regeneračních zásahů. Pro tyto účely je vyvinut software, který je navíc propojitelný s provozními nástroji vodárensky využívaných objektů a jiných velkokapacitních odběratelů. Přínosem je zefektivnění provozu jímacích vrtů zejména pro velké odběratele, zpřesnění informací o aktuálních i dlouhodobých využitelných zásobách vody a podklady pro rozvahu investic vč. plánů provozu a údržby.

V rámci navazujících prací je plánováno rozšíření prognózní části metodiky o předpovědi potřeby regenerací jímacích vrtů na základě chemicko-bakteriologických vlastností odebírané vody, jakož i automatizované metody krátkodobých předpovědí dostupných dynamických zásob podzemní vody v jímacích objektech (zejména pro scénáře jejího nedostatku).

konstrukce laboratorního fyzikálního modelu jímacího vrtulokalita Pekařka – síť pozorovacích vrtů lokalita Pekařka – mikroskopická vizualizace oxidační kolmatace

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.