Infolinka telefon Vodní zdroje +420 266 779 114
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > stará struktura - NEMAZAT!! > Zahraničí > Srbsko

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva

Projekt zahraniční rozvojové pomoci České republiky s názvem "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva" realizuje od září 2015 společnost VODNÍ ZDROJE, a.s

Cílem projektu je vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele municipality Bela Crkva, která se nachází v autonomní oblasti Vojvodina. Projekt navazuje na předchozí aktivity zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Srbsku v rámci projektu „Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica“ (2012-2014). Projekt zahrnuje rekonstrukci a revitalizaci jímacích objektů prameniště Straža, rekonstrukci technologie čerpací stanice Straža a vybudování měřících míst na magistrálním potrubí distribuujícím vodu v rámci municipality Bela Crkva. Součástí projektu je také související budování technických kapacit pro řízení zásobování vodou, školení v oblasti údržby a provozu a další budování kapacit partnerské organizace, podniku Vodovody a kanalizace municipality Bela Crkva.

Municipalita Bela Crkva se nachází v okrajové, jihovýchodní  části regionu Vojvodina a vzdálena je cca 100 km od Bělehradu. Na severu, severovýchodě, východě a jihovýchodě hraničí s Rumunskou republikou, na jihu s municipalitou Veliko Gradište a s městem Požarevac, na jihozápadě s municipalitou Kovin a na západě a severozápadě s municipalitou Vršac. Nejsevernější bod se nachází na území vesnice Dobričevo, nejjižnější na území vesnice Banátská Palanka, nejzápadnější na území vesnice Dupljaja a nejvýchodnější ve vesnici Kaluđerovo. Z vodotečí – jižní hranicí municipality teče Dunaj, jihovýchodní řeka Nera, severozápadní Karaš a jihozápadní kanál Dunaj – Tisa – Dunaj. Dle oficiálních výsledků sčítání obyvatelstva z listopadu 2011 žije na území této municipality něco přes 17.000 obyvatel, kteří oficiálně žiji v celkem 14ti obydlených sídelních místech (Bela Crkva, Banátská Palanka, Banátská Subotica, Vračev Gaj, Grebenac, Dobričevo, Dupljaja, Jasenovao, Kajtasovo, Kaluđerovo, Kruščica, Kusić, Crvena Crkva a Češko Selo).

Z hlediska zásobování vodou je celá tato municipalita zásobována z prameniště podzemních vod, které se nachází na území municipality Vršac u vesnice Straža, odkud se jímané vody tlakově dopravují k vodojemu, který se nachází na kopci nad Belou Crkvou. Na tento systém jsou připojena veškerá sídelní místa municipality kromě místa Kaluđerovo. Systém zásobování pitnou vodou se vzhledem ke svému stáří, kvalitě provedení některých prací a nedostatku prostředků na opravy a údržbu potýká s celou řadou problémů. Vydatnost studní na zmíněném prameništi klesá, sídelní místa nedisponují dostatečnou akumulací a existující přiváděcí potrubí a rozvodná síť jsou ve špatném stavu, tudíž dochází k velkým ztrátám, které se odhadují na 50%. Dle Vodohospodářské vyhlášky Srbské republiky (Vodoprivredne osnove Republike Srbije, dále VORS( (Služební věstník Srbské republiky, číslo 11/02), který je příslušným dlouhodobým strategickým plánem pro udržitelný rozvoj vodního režimu na území celé země, který mimo jiné definuje i hlavní směry pro řešení problému zásobování vodou na jednom nebo více vodních území, municipalita Bela Crkva je orientována na základní vodonosný komplex ve Vojvodině a dále i na aluviální zvodeň mezi Kovinem a Dubovcem. Spotřebitelé užitkové vody se orientují výhradně na jímání z otevřených vodotečí.Navržené technické řešení vychází ze schválené „Koncepce zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva“.

Řešení projektu bylo zahájeno v září 2015. Odkaz na aktuality naleznete zde.

Odkaz na zprávy místní televizní stanice s informací o projektu naleznete zde.  (minuta 5:30 – 7:30)

Odkaz na stránky České rozvojové agentury naleznete zde.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.