Infolinka telefon Vodní zdroje +420 266 779 114
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > stará struktura - NEMAZAT!! > Služby

Nabídka služeb společnosti VODNÍ ZDROJE

Nabízíme Vám služby z mnoha oblastí. V této sekci webu nabízíme jejich výčet, pokud by Vás zajímaly podrobnější informace o jednotlivých oblastech, naleznete je v příslušných záložkách.

Hydrogeologické práce

Pracoviště hydrogeologie společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. má vysoce kvalifikované pracovníky s dlouholetou praxí a s potřebnými odbornými oprávněními jak v oboru hydrogeologie, tak v oboru geologické práce - sanace. Naši experti jsou připraveni Vám nabídnout služby v následujících oblastech:

 • Vyhledávání zdrojů podzemních vod
 • Návrh a rekonstrukce objektů pro jímání podzemní vody
 • Realizace jímacích objektů podzemní vody
 • Hydrodynamické zkoušky (ověřovací až poloprovozní čerpací zkoušky, individuální i skupinové čerpací zkoušky, vsakovací zkoušky, stoupací zkoušky)
 • Údržba jímacích objektů podzemních vod a jiných vodohospodářských objektů
 • Prohlídky vrtů, drenážních a kanalizačních systémů
 • Výroba zařízení na úpravu vody
 • Odborné práce a expertní činnost v oblasti hydrogeologie
 • Hydrogeologický průzkum
 • Lokální a regionální projekty v oboru hydrogeologie
 • Odborné posudky zdrojů podzemních vod, jejich návrhy a ocenění
 • Návrhy a revize pásem ochrany vodních zdrojů
 • Projekční, prováděcí a vyhodnocovací práce v oboru sanačních geologických prací
 • Odběry vzorků vod a ostatních materiálů pro laboratorní analýzy
 • Modelování proudění podzemní vody

Vrtné práce a vrtání studní

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. je vybavena širokým spektrem vrtných souprav schopných vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům pro práci ve složitých geologických podmínkách, jak pro vrtání hydrogeologických, sanačních a inženýrsko geologických vrtů. Jímací hydrogeologické vrty jsou vždy konstruovány (včetně jejich vystrojení) tak, aby byly plně optimalizovány pro dlouhodobý odběr potřebného množství podzemní vody, při dlouhé životnosti jímacího vrtu.  Používané vrtné technologie:

 • rotační vrtání s přímým i nepřímým výplachem
 • rotační příklepové vrtání
 • drapákové vrtání
 • nárazové vrtání
 • jádrové vrtání
 • spirálové vrtání

Životní prostředí a sanace

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. vypracovává projekty a provádí průzkum s následnou sanací ekologických zátěží, a to zejména sanace kontaminovaných zemin a veškerých vod, nakládání s odpady a jejich likvidaci, ekologické programy (preventivní i nápravné):

 • Ekologické audity
 • Analýzy rizika
 • Posuzování vlivů na životní prostředí E.I.A.
 • Návrhy sanačních technologií
 • Výroba sanačních technologií
 • Projektování a provádění sanačních prací
  • řízené odtěžování zemin
  • sanační čerpání podzemních vod
  • hydraulické bariéry
  • extrakce půdního vzduchu (venting)
  • gravitační separace
  • stripování na aktivní uhlí
  • biodegradace a solifikace
 • Geologický průzkum lokalit zatížených:
  • ropnými látkami
  • těžkými kovy
  • chlorovanými uhlovodíky
  • PAH, PAU
  • PCB a dalšími organickými a anorganickými polutanty
 • Poradenství v oblasti problematiky životního prostředí
 • Nakládání s odpady, likvidace odpadu
 • Biodegradace odpadu
 • Laboratorní analýzy zemin, odpadů, kalů, biologického materiálu, ovzduší
 • Risk management
 • Nepřetržitá ekologická havarijní služba

Solidifikace a stabilizace

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. se dlouhodobě zabývá metodami IN-SITU a EX-SITU solidifikace a stabilizace odpadů, kalů a zlepšování vlastností zemin. Vzhledem k nutnosti reagovat na neustále se měnící požadavky investorů a na nové možnosti v oblasti hydraulických pojiv,společnost VODNÍ ZDROJE,a.s. nepřestává sledovat vývoj nových technologií stabilizace a solidifikace kalů (odpadů). Cílem takové činnosti je ekonomizace současných postupů a hledání nových. Nezanedbatelná je i skutečnost, že nové technologie mnohdy vytváří jedinou funkční možnost stabilizace kalu i tam, kde ty dosavadní nefungují, nebo jsou neúnosně drahé. Pro tyto účely disponuje společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. stabilizačním systémem finského výrobce ALLU, solidifikačními  linkami a souvisejícím technickým a laboratorním zázemím.

Vodní hospodářství a úprava pitné vody

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. se zabývá vývojem a výrobou technologií na úpravu surové vody na vodu pitnou pro zásobování měst, obcí i podniků. Úpravny vody jsou navrhovány a konstruovány optimálním způsobem tak, aby byla zajištěna úprava a dodávky požadovaného množství vody podle požadavků zákazníka i budoucnu. Kontrolu kvality pitné vody společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. zajišťuje laboratorními analýzami upravené vody podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb. Úpravárenská technologie vyráběná společností VODNÍ ZDROJE, a.s. odstraňuje např. Fe, Mn, Rn a další plyny, těkavé organické a další nežádoucí látky.

Realizace staveb

Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. buduje jak novostavby vodárenských zařízení, tak provádí i jejich rekonstrukce a modernizace. Dodávky jsou realizovány včetně zajištění projekčních prací a inženýrské činnosti spojené s výstavbou či přípravou území pro stavbu. Při realizaci staveb se používá standardních technologií a materiálů i zcela nových postupů, zaručujících vysokou kvalitu díla.

 

 

vzpomínka na starý web

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.