Infolinka telefon Vodní zdroje +420 266 779 114
Česky English
Breadcrumb navigation

About us > Research and development

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Over the past years, the company VODNÍ ZDROJE, a.s. has been granted funding of projects aiming to encourage industrial research, experimental development and innovations in the area of progressive technologies of the environment protection. For the most part, these projects have been funded by the Technology Agency of the Czech Republic (TAČR), Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Ministry of the Environment of the Czech Republic, and Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic.

Akronym Název projektu Poskytovatel Příjemce Spolupříjemce Období
AQUARIUS Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích NORWAY GRANTS Česká zemědělská univerzita VODNÍ ZDROJE, a.s. 2014-2017
STAMFOR Vývoj a ověření metody posuzování stavu hrází na základě využití optických senzorů a geofyzikálního monitorovacího systému EUREKA / MŠMT ČR VODNÍ ZDROJE, a.s není 2014 - 2016
ALICE Varovný systém pro kontrolu extrémního kolísání
hladiny podzemní vody
EUREKA / MŠMT ČR VODNÍ ZDROJE, a.s

České centrum pro vědu a společnost

2014 - 2016
STORAGE Nástroje a technologie pro efektivní využívání a ochranu podzemních vod EUREKA / MŠMT ČR VODNÍ ZDROJE, a.s. není 2012 - 2014
ZÁPOR Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR ČR - Technologická agentura České Republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí VODNÍ ZDROJE, a.s. 2012 - 2015
Tech-tool Integrační technologie pro hodnocení a podporu úplného odstranění chlorovaných etylénů z podzemní vody ČR - Technologická agentura České Republiky Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. VODNÍ ZDROJE, a.s. 2012 - 2015
 FLUORSPAR  Výzkum a vývoj využití rentgenové fluorescenční spektrometrie pro okamžité prvkové analýzy environmentálních vzorků během terénních prací v oboru hydrogeologie EUREKA / MŠMT ČR VODNÍ ZDROJE, a.s. není  2011 - 2012 
Areátor  Vývoj jednotky provzdušňovače vody pro komunální úpravny pitné vody  MPO ČR  VODNÍ ZDROJE, a.s.   České centrum pro vědu a společnost  2010 - 2013
eGMS  Vývoj modulového systému pro tvorbu aplikací využitelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství v rámci ochrany před povodněmi, zavedení národní/mezinárodní databáze eGMS EUREKA / MŠMT ČR VODNÍ ZDROJE, a.s. není 2010 - 2012
NASYP Návrh systému prevence závažných havárií s ohledem na potencionální zdroje rizik v nových členských státech EU  EUREKA / MŠMT ČR  VODNÍ ZDROJE, a.s. České Centrum pro Vědu a společnost  2009 - 2011 
XRF Rentgenová fluorescenční spektrometrie pro okamžité prvkové analýzy geologických, hydrogeologických a environmentálních vzorků během terénních prací MPO ČR VODNÍ ZDROJE, a.s. není 2009 - 2011
CEI  HYDROdynamical MONTEnegrin ENERGO Central Europen Initiative VODNÍ ZDROJE, a.s. IZO d.o.o. 2009 
CLEAR Program ochrany ovzduší a životního prostředí v Černé Hoře zaměřený na monitorování hydrosféry, kontrolu znečištění ovzduší a zvyšování vědomostí o této problematice CLEAR Central Europen Initiative VODNÍ ZDROJE, a.s. Hydrometeorologický ústav Černé Hory 2009
GIH01 Výzkum a vývoj modulového systému GIH01 pro tvorbu a aplikací využítelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství v ráci povodí a pro ochranu před povodněmi MPO ČR Cross Czech a.s. VODNÍ ZDROJE, a.s. 2008 - 2010
CENIA Vytvoření komplečního informačního systému integrované prevence v ČR MŽP ČR CENIA, česká informační agentura životního prostředí VODNÍ ZDROJE, a.s. 2008 - 2010

Contact us

Your personal information will only be used for the purpose of responding. For more information, see principles of processing personal data
Protected by reCAPTCHA.